تاثیر کوچینگ در کسب و کار ما

تعریف فدراسیون بین المللی کوچینگ از این واژه، فرایندی است که طی آن کار آفرینان با تجربه و خلاق و صاحبان مشاغل تصمیم می گیرند از استعدادهای خود در راستای ترغیب و رشد سایر صاحبان مشاغل  استفاده نمایند. آنها در کنار مدیران و صاحبان مشاغل کار می کنند تا به آنها در تعیین اهداف و…