بازاریابی نسل چهارم

بازاریابی نسل چهارم (مارکتینگ چهارم) نگاهی جدید به انسان و جامعه بشری است که رفتارهایش با گسترش اینترنت تغییر یافته است. با توجه به گسترش تکنولوژی و نفوذ آن به قلب تمام صنایع در این سبک بازاریابی ، ما در این مقاله به شما کمک خواهیم کرد که چگونه باید با این تغییرات رفتاری انسان…